Login

Login

LOGIN Sp. z o.o. jest firmą istniejącą na krajowym rynku komputerowym od 1988 roku.

Firma specjalizuje się w rozwiązaniach problemów związanych z systemami informatycznymi, zarządzającymi informacją, obiegiem dokumentów i pracą grupową w średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Oferujemy naszym klientom realizację kompleksowych dostaw sprzętu i oprogramowania wspartych szerokim wachlarzem usług towarzyszących. Jedną z podstawowych zasad działania naszej firmy jest współpraca ze strategicznymi partnerami w oparciu o kompleksowe, wieloletnie umowy, które określają sposób wzajemnych kontaktów, preferencje w obsłudze, specjalne poziomy cen naszej oferty handlowej. W ramach tych umów świadczone są usługi w zakresie:

 • doradztwa w doborze sprzętu i oprogramowania z dostarczaniem wszelkich informacji technicznych i marketingowych,
 • wspomagania technicznego we wszystkich sytuacjach problemowych (hot-line),
 • pełnego przeszkolenia w zakresie obsługi dostarczanego sprzętu, oprogramowania i pozostałych technologii informatycznych,
 • konsultacje i audyty połączone z analizą potrzeb, zamieniane następnie na dedykowane procesy wdrażane z pomocą systemu obiegu dokumentów,
 • projektowanie i wdrażanie własnych i dedykowanych aplikacji na platformie Lotus Notes/Domino.

Pracujemy z:

 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 16.png
 • 17.png
 • 18.png
 • 19.png
 • 20.png
 • 21.png
 • 22.png
 • 23.png
 • 24.jpg

LOGIN Sp. z o.o. 40-171 Katowice ul. Morwowa 4
NIP 634-01-25-821; Regon 00811965

Tel (032) 207 99 00 Fax (032) 207 99 01
login@login.katowice.pl

Copyright (c) 2011 Login sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.