Login

Login
 
Środowiskiem pracy KODE jest Lotus Notes/Domino - platforma sprawdzona podczas wieloletniej eksploatacji przez miliony użytkowników, wśród których są światowe koncerny, uniwersytety, banki, firmy ubezpieczeniowe, administracja, wojsko, przemysł i wiele innych. Głównym atutem Lotus Notes jest otwartość, pozwalająca zintegrować istniejące rozwiązania sieciowe (Intranetowe i Internetowe), aplikacje użytkowników i dotychczasowe zasoby relacyjnych baz danych - w jedną spójną dla całego przedsiębiorstwa strukturę. Leżąca u podstaw Lotus Notes poczta elektroniczna służy nie tylko do wymiany informacji, ale również jako medium do transportu dokumentów.

Zawarty w Lotus Notes system bazy danych zorientowany na zarządzanie dokumentami, został zaprojektowany specjalnie w celu obsługi luźno powiązanych informacji. Bazy danych Notes są wolne od większości ograniczeń, obecnych w tradycyjnych bazach danych, a ich pola mogą zawierać różnorodne obiekty, poczynając od wymyślnych krojów pisma, kolorowego tekstu, grafiki, skanowanych obrazów, zagnieżdżonych obiektów OLE, połączeń hipertekstowych z innymi dokumentami Notes, poprzez dane pochodzące z zewnętrznych systemów zarządzania, aż do zestawów makroinstrukcji, widzianych przez użytkownika w formie przycisków. Rozwijane od wielu lat mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo danych, pozwalają na skuteczną, wielopoziomową ochronę informacji również w dostępie poprzez sieć Internet.

 

Technologia Lotus tworzy zintegrowane środowisko wymiany dokumentów i współpracy, wyposażając użytkowników w lepsze zarządzanie wieloma źródłami informacji, między innymi takimi jak: poczta elektroniczna, terminarze, biblioteki kontaktów i spraw pilnych do wykonania, jak również strony WWW, grupy dyskusyjne oraz aplikacje intranetowe. Technologia Lotusa łączy całą tę informację w pojedynczym, łatwym w użyciu, dającym się dostosować do indywidualnych potrzeb i bezpiecznym środowisku, zapewniając jednocześnie nowoczesne rozwiązania w dziedzinie wymiany wiadomości, współpracy oraz zarządzania informacją.

Podstawowe funkcje narzędziowe dostępne w systemie umożliwiają:
 • pracownikom pracującym poza siecią lokalną wykonywać zadania na takich samych prawach dostępu jakby pracowali w budynku firmy (mechanizmy replikacji - praca lokalna),
 • uniezależnienie od protokołu sieciowego,
 • zabezpieczenie dostępu do dokumentów lub ich części,
 • bezpieczne szyfrowanie dokumentów,
 • używanie podpisu elektronicznego,
 • dynamiczne wprowadzanie zmian w aplikacji, bez zatrzymywania pracy systemu (przeprowadzając operację "w tle", udostępniając wprowadzone zmiany lub nową funkcjonalność natychmiast po jej wprowadzeniu),
 • łatwe i szybkie wprowadzanie zmian. Modyfikacje są wprowadzane bez utrudnień w ciągłej pracy systemu i konieczności wyłączania aplikacji i reinstalacji.
 


Przeszkolony administrator może dokonywać zmian w strukturach systemu samodzielnie, bez udziału dostawcy systemu. Rozszerzany systematycznie zakres możliwości środowiska Lotus Notes/Domino stymuluje ujawnianie istniejących potrzeb oraz kreuje nowe, a przede wszystkim wprowadza mechanizmy stałego doskonalenia organizacji.
 

Pracujemy z:

 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 16.png
 • 17.png
 • 18.png
 • 19.png
 • 20.png
 • 21.png
 • 22.png
 • 23.png
 • 24.jpg

LOGIN Sp. z o.o. 40-171 Katowice ul. Morwowa 4
NIP 634-01-25-821; Regon 00811965

Tel (032) 207 99 00 Fax (032) 207 99 01
login@login.katowice.pl

Copyright (c) 2011 Login sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.