Login

Login
 
System Zarządzania Informacją i Dokumentami - KODE ma budowę modularną. Każdy moduł może pracować, jako samodzielna aplikacja. Poszczególne moduły funkcjonalne są łączone wspólnym interfejsem, a dołączanie poszczególnych modułów może odbywać się bez przerywania pracy z KODE. Dane gromadzone w funkcjonujących modułach są od razu dostępne w nowo uruchamianych.

Modularna budowa pozwala również na swobodne dołączanie dedykowanych rozwiązań dla Użytkowników, które budowane na bogatej funkcjonalności jądra aplikacji dopasowywane są do specyficznych potrzeb Klienta wraz z dynamicznymi połączeniami z zewnętrznymi źródłami danych (np. bazy relacyjne, arkusze kalkulacyjne).

Standardowe moduły KODE dzięki wysokiej parametryzacji są bardzo eleastyczne i pozwalają na szybkie uruchomienie nawet w organizacji rozproszonej - wielooddziałowych firmach.

 

 

  995748  network

Pracujemy z:

 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 16.png
 • 17.png
 • 18.png
 • 19.png
 • 20.png
 • 21.png
 • 22.png
 • 23.png
 • 24.jpg

LOGIN Sp. z o.o. 40-171 Katowice ul. Morwowa 4
NIP 634-01-25-821; Regon 00811965

Tel (032) 207 99 00 Fax (032) 207 99 01
login@login.katowice.pl

Copyright (c) 2011 Login sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.