Login

Login
System Zarządzania Informacją i Dokumentami - KODE jest aplikacją o bardzo dużych możliwościach funkcjonalnych i elastyczności. Zastosowane unikatowe rozwiązania i przyjęta filozofia produktu stawiają KODE w czołówce krajowych systemów tego typu.

Wieloletnia praca zespołu analityków i informatyków zaowocowała powstaniem aplikacji opartej o doświadczenia, przemyślenia i praktyczne działania związane z zagadnieniami obiegu informacji.
KODEjest systemem przeznaczonym do zarządzania dokumentami elektronicznymi, których źródłem (genezą) mogą być inne dokumenty elektroniczne - pliki:
 • faksy przekazane przez serwery faksowe,
 • tradycyjne dokumenty papierowe przetworzone w forme elektroniczną - skaner, OCR,
 • dane pochodzące z zewnętrzych systemów informatycznych,
 • wewnętrzny edytor,
 • aplikacje biurowe typu MS Office,
 • poczta elektroniczna.

Podstawą funkcjonowania systemu jest środowisko Lotus Notes/Domino, zapewniające bardzo wysoką stabilność aplikacji, szereg mechanizmów systemowych dających bezpieczeństwo - kontrolę dostępu i szyfrowanie, integrację z pocztą elektroniczną, wsparcie dla serwisów internetowych oraz wielplatformowość, uniezależniającą odbiorców aplikacji od jednego systemu operacyjnego KODE wykorzystuje produkty IBM Software z rodziny LOTUS takie jak :
 • Lotus Domino Messaging and Collaboration
 • Lotus Portal
 • Lotus Sametime

 

Zastosowane mechanizmy Workflow pozwalają opisywać wędrówkę informacji przez dowolne Przedsiębiorstwo lub Organizację oraz czuwać nad jej prawidłowym przebiegiem. Ścisłe i naturalne powiązanie z aplikacją poczty pozwala na pracę z aplikacją praktycznie jedynie za pośrednictwem osobistej skrzynki pocztowej 

KODE jest systemem, sprawdzającym się praktycznie w każdego rodzaju organizacji. Standardowe formularze załatwiają większość problemów, a rozwiązania dedykowane są możliwe do implementacji. KODE znajdzie zastosowanie zarówno w organizacji znajdującej się w jednej lokalizacji, jak i w strukturze rozproszonej (rozległej). Replikacja danych zapewnia synchronizację dokumentów i ich przekazywanie w obrębie struktury oraganizacyjnej niezależnie od miejsca pracy. Wśród odbiorców systemu mogą być przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, firmy konsultingowe, kancelarie prawne, jak również administracja państwowa lub samorządy.
Każda organizacja widząca potrzebę zapanowania nad informacją w ogóle, a nad dokumentami w szczególności, może zaspokoić swoje potrzeby przy pomocy KODE. Wielkość nie jest przeszkodą - system może rosnąć wraz ze wzrostem organizacji.

Mamy czasy informacji - wszechobecnej, napływającej zewsząd, różnorodnej. Bez odpowiednich narzędzi takich jak KODE, trudno jest działać nie narażając się na problemy wynikające z ich braku. Taka opinia nie odosobniona, KODE zasługuje na zainteresowanie, to produkt nowoczesny, uwzględniający potrzeby odbiorców i kierunki rozwoju inforrmatyki.
Przeznaczenie
Środowisko
Moduły
Funkcje globalne
Demo
Produkt dający tak wiele możliwości i pożytku kosztuje bardzo niewiele w porównaniu z systemami realizującymi podobne funkcje. W przypadku funkcjonującego środowiska Lotus Notes/Domino i systemu obsługi faksów wdrożenie systemu nie wymaga dodatkowego oprogramowania. KODE to stale rozwijany polski produkt.
  

 

kode pulpit_3

 
 

 

Pracujemy z:

 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 16.png
 • 17.png
 • 18.png
 • 19.png
 • 20.png
 • 21.png
 • 22.png
 • 23.png
 • 24.jpg

LOGIN Sp. z o.o. 40-171 Katowice ul. Morwowa 4
NIP 634-01-25-821; Regon 00811965

Tel (032) 207 99 00 Fax (032) 207 99 01
login@login.katowice.pl

Copyright (c) 2011 Login sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.