Login

Login

Naszym nadrzędnym celem jest dbałość o Klientów, ich bezpieczne i dobrze zorganizowane funkcjonowanie oraz wspomaganie zarządzania gromadzoną przez nich wiedzą w celu lepszego wykorzystania posiadanego kapitału materialnego oraz intelektualnego. Jesteśmy stale do dyspozycji Klientów wraz z całą wiedzą i potencjałem technicznym naszej firmy.

Chcielibyśmy w ten sposób:
 • określić i zoptymalizować realizowane procesy i pomóc je wdrożyć,
 • pomóc w optymalizacji struktur teleinformatycznych,
 • zaprojektować i wykonać sieci LAN, MAN lub WAN,
 • wdrożyć nowoczesne technologie,
 • pomóc w doborze właściwych dostawców serwerów, stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych,
 • dostarczyć pełną obsługę outsourcingową w zakresie korzystania ze struktur teleinformatycznych.


Dokonujemy tego poprzez:
 • wszechstronną analizę potrzeb z zakresu informatyki,
 • projektowanie oraz instalację sieci i systemów komputerowych,
 • dostawy i instalacje komputerów oraz urządzeń peryferyjnych,
 • świadczenie usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych z czasami reakcji począwszy od 4 godzin z podstawieniem sprzętu zastępczego (w zależności od wybranej opcji serwisowej),
 • świadczenie doradztwa technicznego,
 • możliwość korzystania z profesjonalnego wsparcia technicznego,
 • projektowanie i wdrażanie aplikacji do zarządzania informacją,
 • pełną integrację i stały monitoring oprogramowania i systemów do archwizacji zasobów z sieci Netware, Unix, MS Windows.

 

Rozwój i powodzenie LOGIN są ściśle związane z ustabilizowaną pozycją rynkową i sukcesami Naszych Klientów. Cieszy nas pomoc w podjęciu trafnej decyzji i możliwość jej realizacji od początku do końca. Jeżeli współpraca z nami zapewni Naszym Klientom niezachwiany i stały rozwój, to jest również nasz sukces i powód do dużej satysfakcji.


Pracujemy z:

 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 16.png
 • 17.png
 • 18.png
 • 19.png
 • 20.png
 • 21.png
 • 22.png
 • 23.png
 • 24.jpg

LOGIN Sp. z o.o. 40-171 Katowice ul. Morwowa 4
NIP 634-01-25-821; Regon 00811965

Tel (032) 207 99 00 Fax (032) 207 99 01
login@login.katowice.pl

Copyright (c) 2011 Login sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.