Login

Login
 
KODE jest systemem, sprawdzającym się praktycznie w każdego rodzaju organizacji. Standardowe formularze załatwiają większość problemów, a rozwiązania dedykowane są możliwe do implementacji. KODE znajdzie zastosowanie zarówno w organizacji znajdującej się w jednej lokalizacji, jak i w strukturze rozproszonej (rozległej). Replikacja danych zapewnia synchronizację dokumentów i ich przekazywanie w obrębie struktury oraganizacyjnej niezależnie od miejsca pracy. Wśród odbiorców systemu mogą być przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, firmy konsultingowe, kancelarie prawne, jak również administracja państwowa lub samorządy.
Każda organizacja widząca potrzebę zapanowania nad informacją w ogóle, a nad dokumentami w szczególności, może zaspokoić swoje potrzeby przy pomocy KODE. Wielkość nie jest przeszkodą - system może rosnąć wraz ze wzrostem organizacji.

 

 

Mamy czasy informacji - wszechobecnej, napływającej zewsząd, różnorodnej. Bez odpowiednich narzędzi takich jak KODE, trudno jest działać nie narażając się na problemy wynikające z ich braku. Taka opinia nie odosobniona, KODE zasługuje na zainteresowanie, to produkt nowoczesny, uwzględniający potrzeby odbiorców i kierunki rozwoju inforrmatyki.

Produkt dający tak wiele możliwości i pożytku kosztuje bardzo niewiele w porównaniu z systemami realizującymi podobne funkcje. W przypadku funkcjonującego środowiska Lotus Notes/Domino i systemu obsługi faksów wdrożenie systemu nie wymaga dodatkowego oprogramowania. KODE to stale rozwijany polski produkt.
 

Pracujemy z:

 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 16.png
 • 17.png
 • 18.png
 • 19.png
 • 20.png
 • 21.png
 • 22.png
 • 23.png
 • 24.jpg

LOGIN Sp. z o.o. 40-171 Katowice ul. Morwowa 4
NIP 634-01-25-821; Regon 00811965

Tel (032) 207 99 00 Fax (032) 207 99 01
login@login.katowice.pl

Copyright (c) 2011 Login sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.