Login

Login
 

Moduł KODE Cargo (Obsługa spedycji) służy do tworzenia i rozliczania zleceń wokół którego powstają wszystkie potrzebne dokumenty transportowe,
korespondencja z klientem, dokumenty finansowe.

Moduł Cargo zapewni Twojej firmie proste:

 • zarządzanie Zleceniami Transportowymi - Ewidencjonowanie, Obsługa, Planowanie, Rozliczanie.
 • zarządzanie Relacjami z Kontrahentami.
 • zarządzanie Informacją i Dokumentami
 • zarządzanie Finansami.

WIDOK PODSTAWOWEGO NAWIGATORA MODUŁU

Cargo listy wg nr

WIDOK PRZYKŁADOWEGO LISTU PRZEWOZOWEGO

Cargo list przewoz

Podstawowe funkcje modułu:

 • pełna integrację z pocztą elektroniczną,
 • szybka rejestracja zleceń poprzez zautomatyzowanie procesów - automatyczne generowanie listów przewozowych i faktur sprzedażowych,
 • kalkulacja opłacalności zleceń - wyliczenie marzy i zysku
 • kontrola zobowiązań i należności
 • dekretacja faktur kosztowych na zlecenia
 • dostęp do pełnej informacji w momencie, gdy musisz podjąć ważną decyzję biznesową,
 • prowadzenie rejestru dokumentów przychodzących i wychodzących, korespondencji, rejestracji i przekazywania zleceń, kontaktów, spraw i zadań,
 • prowadzenie historii kontaktów,

KODE Cargo pozwoli Państwu na:

 • pracę na jednej bazie danych i zlikwidowanie powtarzania informacji w różnych aplikacjach
 • bieżącą kontrolę nad zleceniami
 • skuteczną kontrola działań pracowników, podwykonawców i partnerów biznesowych,
 • narzędzia, raporty i zestawienia analityczne -controlling
 • możliwość tworzenia wielowymiarowych analiz w ramach każdego obszaru działalności firmy (wyniki finansowe, należności, zobowiązania klientów, wykonawców itd.)
 • osobom zarządzającym daje konkretną wiedzę o wszystkich procesach zachodzących w firmie, czego owocem są szybko i trafnie podejmowane decyzje
 • obniżenie kosztów obsługi Klientów,
 • skrócenie czasu obsługi Klientów,
 • elektroniczne archiwum dokumentów,
 • zmniejszenie ryzyka zniszczenia lub zgubienia dokumentów w wersji papierowej,
 • zwiększenie wydajności pracy.

Pracujemy z:

 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 16.png
 • 17.png
 • 18.png
 • 19.png
 • 20.png
 • 21.png
 • 22.png
 • 23.png
 • 24.jpg

LOGIN Sp. z o.o. 40-171 Katowice ul. Morwowa 4
NIP 634-01-25-821; Regon 00811965

Tel (032) 207 99 00 Fax (032) 207 99 01
login@login.katowice.pl

Copyright (c) 2011 Login sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.