Login

Login

Cele i Zadania
 
Moduł Cele i zadania Raporty umożliwia gromadzenie informacji o wyznaczonych celach i ich realizacji poprzez poszczególne osoby pracujące w firmie. Pozwala na bieżąco śledzić wykonywanie zadań przypominając o zbliżających się, wyznaczonych terminach realizacji.

Cechy modułu Przygotowane widoki i raporty umożliwiają szybką analizę:
 • stopnia zaawansowania poszczególnych zadań,
 • stopnia zaawansowania poszczególnych zadań,
 • zadań wykonywanych w danym czasie,
 • emisja raportu lub kolekcji wyselekcjonowanych danych,
 • zadań wg definiowanych przez użytkownika kategorii,
 • ocenę kariery w firmie (przygotowywane dla pracownika dla wszystkich stanowisk pracy, na których był zatrudniony),
 • zestawienie osiągnięć pracownika z zadanym przedziale czasowym.

 

  

Pracujemy z:

 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 16.png
 • 17.png
 • 18.png
 • 19.png
 • 20.png
 • 21.png
 • 22.png
 • 23.png
 • 24.jpg

LOGIN Sp. z o.o. 40-171 Katowice ul. Morwowa 4
NIP 634-01-25-821; Regon 00811965

Tel (032) 207 99 00 Fax (032) 207 99 01
login@login.katowice.pl

Copyright (c) 2011 Login sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.