Login

Login

Obsługa Dokumentacji Technicznej
 
Moduł Obsługa Dokumentacji Technicznej służy do kompleksowej obsługi Dokumentacji Technicznej (DT) w dowolnym przedsiębiorstwie, które gromadzi taką dokumentację lub prowadzi ewidencje dokumentacji dostarczanej przez inne firmy lub komórki.

Moduł pozwala na:
 • tworzenie i rejestracje dokumentacji przychodzącej
 • szczegółowy opis dokumentacji
 • korzystanie z mechanizmu spraw umożliwiającego m.in. gromadzenie wokół dokumentacji technicznej wszelkich istotnych informacji(korespondencji, notatek, opinii, komentarzy, kontaktów itp.) oraz prezentacji ww. dokumentów na jednolitym, powszechnie dostępnym interfejsie
 • tworzenie kolejnych rewizji dokumentacji
 • łatwe zarządzanie kompletami dokumentacji
 • zarządzanie fizyczną lokalizacją egzemplarza archiwalnego dokumentacji technicznej
 • korzystanie z mechanizmu aktualnej dokumentacji pozwalającego na łatwe tworzenie i weryfikację zestawień rysunków oraz opisów (plików) dokumentacji technicznej
 • tworzenie uzgodnień dla dokumentów
 • śledzenie nowo zarejestrowanej dokumentacji przy pomocy mechanizmu automatycznych powiadomień
 • przeglądanie dokumentów na szczegółowych widokach


Obsługa załączników:
 • postać elektroniczna dokumentacji technicznej obsługiwana jest z poziomu dokumentu rejestracyjnego a załączniki skojarzone są przechowywane na zewnętrznych bazach Lotusowych
 • załącznikami mogą być pliki dowolnego formatu
 • załączniki mogą być z poziomu dokumentu rejestracyjnego:
  1. wysyłane e-mailem
  2. kopiowanie na dysk lokalny
  3. bezpośrednio przeglądane
powrót do: Moduły
 

 


 
 

Pracujemy z:

 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 16.png
 • 17.png
 • 18.png
 • 19.png
 • 20.png
 • 21.png
 • 22.png
 • 23.png
 • 24.jpg

LOGIN Sp. z o.o. 40-171 Katowice ul. Morwowa 4
NIP 634-01-25-821; Regon 00811965

Tel (032) 207 99 00 Fax (032) 207 99 01
login@login.katowice.pl

Copyright (c) 2011 Login sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.