Login

Login
Zakres usług outsourcingowych

 • kompleksowa obsługa serwerów i stacji roboczych.
 • zarządzanie infrastrukturą sieciową (monitoring, nadzór, optymalizacja).
 • Obsługa systemów backupu i archiwizacji danych.
 • stały nadzór, opieka i ochrona nad systemem teleinformatycznym firmy
 • całkowite lub częściowe przejęcie obsługi informatycznej administracyjno-serwisowej
 • stały dozór i konserwacja infrastruktury teleinformatycznej
 • oszczędność wydatków przeznaczonych na system informatyczny
 • stałe policzalne koszty
 • brak kosztów związanych z zatrudnianiem i utrzymaniem kadry
 • utrzymanie urządzeń w stałej sprawności technicznej

Pracujemy z:

 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 16.png
 • 17.png
 • 18.png
 • 19.png
 • 20.png
 • 21.png
 • 22.png
 • 23.png
 • 24.jpg

LOGIN Sp. z o.o. 40-171 Katowice ul. Morwowa 4
NIP 634-01-25-821; Regon 00811965

Tel (032) 207 99 00 Fax (032) 207 99 01
login@login.katowice.pl

Copyright (c) 2011 Login sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.