Login

Login
 


Oferowane rozwiązania poczty elektronicznej opieramy przede wszystkim o produkty IBM Software z rodziny Lotus Notes/Domino 8.x. Jest to system przeznaczony zarówno dla małych firm, jak i rozproszonych korporacji. Obsługuje komunikację wewnętrzną oraz sprawną wymianę informacji ze światem zewnętrznym, będąc jednocześnie elastyczną platformą dla aplikacji biznesowych.

Szybka i niezakłócana niczym wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi, klientami, a także potencjalnymi klientami, sprawny obieg dokumentów oraz automatyzacja procesów biznesowych, stają się kluczowymi elementami uzyskania przewagi nad konkurencją.

 

Użytkownicy poprzednich wersji Lotus Notes podkreślają wartość dodaną platformy w postaci szerokiej gamy dostępnych aplikacji, począwszy od najprostszych systemów informacyjnych, rozwiazań intranetowych, serwisów WWW, rozwiązań ekstranetowych, poprzez automatyzację i zarządzanie procesami, zarządzanie obiegiem dokumentów, zarządzanie projektami, aż do zintegrowanych systemów typu SFA, CRM i SCM.


Cechy kluczowe
 • Bezpieczeństwo i dostępność. Zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa i odporność na wirusy, klastrowanie serwerów i "load balancing".
 • Wysoki współczynnik zwrotu z inwestycji (ROI). Szybkość tworzenia nowych i różnorodność istniejących aplikacji platformy Domino.
 • Ochrona inwestycji. Niezależność od platformy sprzętowej, skalowalność i możliwość integracji z innymi systemami.
 • Zwiększenie wydajności pracy. Automatyzacja procesów biznesowych i błyskawiczne udostępnianie informacji.
 
 
Zintegrowana platforma
Lotus Domino. Rodzina serwerów obsługujących pocztę elektroniczną oraz aplikacje platformy Domino. Przeznaczona dla przedsiębiorstw, które chcą usprawnić proces przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz firmy, podwyższyć jakość obsługi klientów oraz zautomatyzować istniejące procesy biznesowe.

Lotus Notes. Naturalne dla serwera Domino narzędzie klienta. Udostępnia jednolity interfejs do skrzynki pocztowej, kalendarza, kontaktów i harmonogramów, a także wszystkich aplikacji, stworzonych dla środowiska Lotus Notes/Domino.
 

Pracujemy z:

 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 16.png
 • 17.png
 • 18.png
 • 19.png
 • 20.png
 • 21.png
 • 22.png
 • 23.png
 • 24.jpg

LOGIN Sp. z o.o. 40-171 Katowice ul. Morwowa 4
NIP 634-01-25-821; Regon 00811965

Tel (032) 207 99 00 Fax (032) 207 99 01
login@login.katowice.pl

Copyright (c) 2011 Login sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.