Login

Login

RCP - Rozliczenie Czasu Pracy jest globalnym rozwiązanie w aplikacji pozwalającym na raportowanie z dowolnego dokumentu systemu, dziennych działań każdego pracownika.
W ramach RCP rozliczane sa również nieobecności tj. urlopy, delegacje.

Rejestrowane w RCP działania mogą być dzielone na projekty.

W ramach systemy informowania kierownictwa (SIK) dostępnych jest kilka raportów tj.:

 • rozliczenie wg nazwisk
 • wg dat
 • wg projektów

 

RCP
 

Czynności są uruchamine przez Administratora lub Użytkownika aplikacji z menu CZYNNOŚCI klienta Lotus Notes.
Czynności są podzielone na kilka grup:
Administracja - większość czynności z tej grupy może być uruchamiana tylko przez Administratora aplikacji (poza Pokaż przynależności oraz Aktualizuj bufory

Aktualizacja - czynności dostępne przeważnie dla wszystkich użytkowników

Archiwizacja - czynności związane z archiwizowanie dokumentów w KODE różnymi sposobami

Kancelaria - czynności związane z numerowaniem dokumentów.
     
 
 
 
Dla dokumentów, które zostały utworzone w oparciu o dokument przychodzący drogą mailową lub utworzone zostały w systemie na podstawie zgłoszenia np. telefonicznego , może być podpięta procedura automatycznej odpowiedzi do Osoby kontaktowej kontrahenta zapisanej w w metryce dokumentu.
W specyficznych przypadkach np. Zgłoszenie serwisowe może to być Zgłaszający a w Zamówieniu od klienta Zamawiający

Uruchomienie całego mechanizmu dla dowolnego rodzaju rejestrowanej w systemie informacji (zgłoszenia serwisowe, reklamacyjne, zamówienia itp) polega w większości na działaniach administracyjnych z wykorzystaniem elementów dostarczonych przez Producenta

Zastosowane rozwiązanie pozwala na dosyć dużą swobodę w definiowaniu różnych funkcji  Potwierdzenia tzn.
- zawartość maila
- możliwość wycofania się z wysłania (konieczność podania przyczyny anulowania - w przeciwnym wypadku przerwanie zapisu)
- możliwość dołączenia informacji dodatkowej wynikającej z treści np. pytań
     
 
 
 
Sekcja Alarmy (przypomnienia) ma za zadanie automatyczne generowanie wpisów do kalendarza dla wybranych użytkowników. Po względem logicznym działanie tego mechanizmu jest identyczne z tworzeniem wpisów do kalendarza
     
 

W metryce dokumentu KODE na zakładce Inne istnieje możliwość ustawienia monitu dla danego dokumentu (dla wszystkich dokumentów danego rodzaju ustawienia monitów można dokonać na zakładce "Domyślne / Monity).
Monity są powiadomieniami wysyłanymi do określonej grupy użytkowników z określonymi warunkami czasowymi.
     
 

Pracujemy z:

 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 16.png
 • 17.png
 • 18.png
 • 19.png
 • 20.png
 • 21.png
 • 22.png
 • 23.png
 • 24.jpg

LOGIN Sp. z o.o. 40-171 Katowice ul. Morwowa 4
NIP 634-01-25-821; Regon 00811965

Tel (032) 207 99 00 Fax (032) 207 99 01
login@login.katowice.pl

Copyright (c) 2011 Login sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.