Login

Login

Dokumenty powiązane służą do wiązania innych dokumentów z bieżącym dokumentem KODE. Dzięki takiemu mechniazmowi otrzymujemy wygodny dostęp do innych dokumentów, możliwość emisji dokumentu bieżącego wraz z dokumentami powiązanymi oraz możliwość dostępu do tych dokumentów nawet jeśli dokument powiązany został zarchiwiziwany z usunięciem z bazy KODE.
     
 

Pracujemy z:

 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 16.png
 • 17.png
 • 18.png
 • 19.png
 • 20.png
 • 21.png
 • 22.png
 • 23.png
 • 24.jpg

LOGIN Sp. z o.o. 40-238 Katowice ul. Chromika 5a
NIP 634-01-25-821; Regon 00811965

Tel (032) 207 99 00 Fax (032) 207 99 01
login@login.katowice.pl

Copyright (c) 2011 Login sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.