Login

Login
Dekretacja który w ramach procesu kancelaryjnego pozwala na:
 • przekazanie zadekretowanego dokumentu do dowolnej komórki, grupy, osoby
 • dodatkowe skategoryzowanie dokumentu utworzonego w oparciu o Profil dokumentu, w którym zdefiniowano Rodzaj i typ dokumentu. (do rodzaju/typu dodawana jest nazwa dekretu)
 • zbudowanie nowej listy czytelników i wykonawców
 • przekazanie do dowolnej bazy KODE
     
 

Pracujemy z:

 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 16.png
 • 17.png
 • 18.png
 • 19.png
 • 20.png
 • 21.png
 • 22.png
 • 23.png
 • 24.jpg

LOGIN Sp. z o.o. 40-238 Katowice ul. Chromika 5a
NIP 634-01-25-821; Regon 00811965

Tel (032) 207 99 00 Fax (032) 207 99 01
login@login.katowice.pl

Copyright (c) 2011 Login sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.