Login

Login

System KODE ma możliwość współpracy z pocztą Lotus Notes. Dedykowany szablon pocztowy umożliwia wymianę informacji z KODE:
 • przekazywanie raportów, zdarzeń itp. z poziomu zdarzeń kalendarzowych
 • przekazywanie z predefiniowanym rodzajem przekształcenia wiadomości pocztowej
 • bezpośrednie wklejenie wiadomości pocztowej do dokumentu KODE.

Z poziomu aplikacji KODE można w swojej skrzynce pocztowej stworzyć zdarzenie w kalendarzu korzystając z opcji alarmów.

Dzięki powiązaniu szablonu z KODE dokumenty przesyłane do aplikacji mogą mieć wcześniej uzupełnione pola przy wykorzystaniu bazy słownikowej KODE, do zdarzenia można dodać kontrahenta oraz projekt. Dzięki temu można bez otwierania aplikacji KODE raportować np. przeprowadzone w danym dniu prace lub tworzyć wpisy w terminarzu KODE.
     
 

Pracujemy z:

 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 16.png
 • 17.png
 • 18.png
 • 19.png
 • 20.png
 • 21.png
 • 22.png
 • 23.png
 • 24.jpg

LOGIN Sp. z o.o. 40-238 Katowice ul. Chromika 5a
NIP 634-01-25-821; Regon 00811965

Tel (032) 207 99 00 Fax (032) 207 99 01
login@login.katowice.pl

Copyright (c) 2011 Login sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.