Login

Login

Księgowanie faktur pozwala na przesłanie informacji z systemu KODE do systemu CDN Optima.

Warunki, jakie muszą być spełnione, aby dokument mógł zostać przesłany do systemu CDN Optima:
 • informacja nie mogła być wcześniej przesłana do CDN Optima.
 • musi być wypełniony numer faktury.
 • musi być określona data wystawienia, data otrzymania, termin płatności.
 • muszą być wypełnione kwoty faktury: do zapłaty netto, do zapłaty brutto.
 • kontrahenta musi być zsynchronizowany z CDN Optima oraz musi mieć wprowadzone konto bankowe i identyfikator banku.
     
 

Pracujemy z:

 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 16.png
 • 17.png
 • 18.png
 • 19.png
 • 20.png
 • 21.png
 • 22.png
 • 23.png
 • 24.jpg

LOGIN Sp. z o.o. 40-238 Katowice ul. Chromika 5a
NIP 634-01-25-821; Regon 00811965

Tel (032) 207 99 00 Fax (032) 207 99 01
login@login.katowice.pl

Copyright (c) 2011 Login sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.